Fasteignasalan TORG Garðatorgi 5, 210 Garðabæ 5209595 - fstorg.is
Löggiltir fasteignasalar innan Félags fasteignasala:
Þorsteinn Gíslason
Dórothea E. Jóhannsdóttir
Sigurður Gunnlaugsson
Berglind Hólm Birgisdóttir
Árni Ólafur Lárusson
Þóra Þrastardóttir

Lundur 22, 200 Kópavogur 79.000.000 kr.

116 m², fjölbýlishús, 4 herbergi

Fasteignasalan TORG kynnir til sölu: Glæsilega 116,0 fermetra 3ja herbergja íbúð á 1. hæð merkt 102 með 32,4 fermetra viðarverönd til suðurs í 3ja hæða glæsilegri nýbyggingu við Lund 22 í Kópavogi. Íbúðini fylgir 8,0 fermetra geymsla merkt 0004 í kjallara eigninni. Sér bílastæði merkt B-2 í bílageymslu fylgir íbúðinni og lyfta er í húsinu.

Eignin skiptist í: forstofu, sjónvarpshol, 2 svefnherbergi, þar af inngengt í fataherbergi úr hjónaherbergi, baðherbergi með sturtu, þvottahús, eldhús með eyju og stofu. Fallegar innréttingar sérsmíðar frá Brúnás, AEG eldhústæki og sjá nánari í skilalýsingu og inná vefnum
https://vefir.onno.is/bygg/lundur-22/
Allar nánari upplýingar veitir Sigríður Rut Stanleysdóttir löggiltur fasteignasali í gsm. 699-4610 eða siggarut@fstorg.is

Lundur 22. SKILALÝSING 11.07.2020
 • Frágangur innanhúss
 • Gólfefni
 • Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi og þvottahúsi verða flísar. Flísar verða 30x60 cm.eða sambærilegt á gólfum á baðherbergi og þvottahúsi. Flísar á veggjum á baðherbergi verða 30x60 cm. eða sambærilegt.
 • Veggir
 • Útveggir íbúðarinnar eru einangraðir að innan pússaðir og sparslaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandsparslaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir sparslaðir. Veggir eru grunnaðir og málaðir með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 4-7 eða sambærilegt.
 • Loft
 • Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð. Loft eru grunnuð og máluð með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 2-4 eða sambærilegt. Loft og veggir á baðherbergjum og þvottahúsum eru máluð með viðurkenndri votrýmismálningu þar sem við á. Loft efstu hæðar eru gipsklædd spörsluð.
 • Gler
 • Tvöfalt hefðbundið K-gler, verksmiðjugler er í öllum gluggum. Ábyrgð framleiðanda er samkvæmt skilmálum Samverk eða viðkomandi glerframleiðanda hverji sinni.
 • Sólbekkir
 • Sólbekkir frá Fanntófell eru plastlagðir með sléttum framkanti þar sem við á.
 • Hurðir
 • Yfirfelld hurð EICS-30 inn í íbúðina. Innihurðir verða yfirfeldar og spónlagðar og fylgja fullfrágengnar. Hurðirnar eru frá Parka og framleiddar í Þýskalandi, eða sambærilegt.
 • Fataskápar
 • Fataskápar eru í svefnherbergjum og forstofu. Innréttingar eru frá Brúnás ehf. og eru að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir spónlagðar.
 • Eldhús
 • Eldhúsinnrétting frá Brúnás ehf. er að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir svart lakkað og eða bæsað og hvítt, með hvítum efri skápum og plastlagðri borðplötu með beinum kanti, ásamt vaski og blöndunartækjum frá Tengi. Einnig fylgir AEG spanhelluborð, ofn með blæstri, 900w örbylgjuofn ásamt gufugleypi með kolasíu, ísskápur og uppþvottavél frá Bræðrunum Ormsson ehf. Flísar vera á milli skápa í eldhúsi þar sem við á eða gler.
 • Baðherbergi
 • Á baðherbergi er gólf flísalagt sem og veggir. Innréttingar eru að innan úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum, en sýnilegar hliðar og hurðir spónlagðar og eða sprautulakkað hvít. Á baðherbergi er uppsettur spegill, handlaug í innréttingu, handklæðaofn, upphengt og innbyggt salerni með hæglokandi setu ásamt flísalögðum sturtubotni með sturtuhlið úr gleri. Blöndunartæki frá Tengi eru við handlaug og sturtu.
 • Þvottahús
 • Í þvottahúsi er gólf flísalagt og innréttingar frá Brúnás ehf. úr ljósgráum plasthúðuðum spónaplötum með ræstivask og blöndunartæki á vegg eða borði. Niðurfall er í gólfi og tengingar fyrir þvottavél og þurrkara, gert er ráð fyrir barkalausum þurrkara.
 • Sérgeymsla
 • Steypt loft, veggir og gólf í sérgeymslum eru hreinsuð og máluð. Skilveggir á milli geymslna eru með timburgrind og málaðri plötuklæðningu. Sérgeymslur eru án innréttinga með hvítmálaðri yfirfelldri hurð þar sem við á. Rafmagnstengill er í sérgeymslu.
 • Timburverandir
 • Timburverandir fylgja íbúðum á jarðhæð þar sem við á. Skjólveggir staðsteyptir eða timburveggir.
  Timburklæðningar í veggi og verandir á jarðhæð eru út gagnvarinni furu.
 • Hitakerfi
 • Íbúðirnar eru upphitaðar með gólfhita en sameign með ofnakerfi skv. teikningum. Góflhita er stýrt með þráðlausum hitanemum á vegg rýmis. Ofnakerfi í sameign fylgir frágengið og verða hitastýrðir lokar á því.
 • Loftræsi-, vatns- og þrifalagnir
 • Loftræsi-, vatns, - og þrifalagnir fylgja frágengnar skv. teikningum. Forhitari er á heitu neysluvatni.
 • Rafmagns- og sjónvarpslagnir
 • Rafmangs- og sjónvarpslögn fylgir frágengin með einum mynddyrasíma í íbúð. Loftnetstenglar eru í alrými og herbergjum. Símatengill er í alrými og herbergjum.
 • Frágangur sameignar
 • Anddyri og stigahús
 • Steyptir innveggir geymslum eru hreinsaðir og málaðir. Sameign á hverri íbúðarhæð og stigagangur eru sandspartlaðir, grunnaðir og málaðir tveimur yfirferðum af plastmálningu. Anddyri er flísalagt með uppsettum póstkössum, íbúðartöflu og dyrabjöllu. Á stigum og pöllum á hæðum er teppi og uppset handrið. Raflögn í sameign fylgir frágengin með ljósakúplum þar sem venja er að hafa þá. Loftræsilagnir eru lagðar samkvæmt teikningum.
 • Hurðir
 • Allar útihurðar fylgja frágengnar. Aðalhurð er úr áli . Innri anddyrishurð er úr áli með mótorknúinni hurðarpumpu. Hurð frá bílgeymslu gegnum brunastúku er stálhurð.
 • Lyfta
 • Fólkslyfta eru af gerðinni KONE eða sambærilegt og eru tilbúnar til notkunar í stigahúsi.
 • Lokað bílageymsluhús
 • Bílgeymsla er niðurgrafin að hluta með Troldtekt-plötum og/eða einangrun í lofti þar sem við á. Útveggir verða einangraðir ýmist að utan- eða innanverðu eftir því sem við á. Þeir eru ýmist pússaðir, hreinsaðir og slípaðir að innanverðu og málaðir. Hitablásarar og loftræsikerfi fylgir frágengið í samræmi við teikningar. Gólf er steypt og vélslípað án frekari meðhöndlunar en bílastæði eru merkt. Sprungur geta myndast á yfirborði gólfsins sem verða ekki meðhöndlaðar frekar. Hurð fyrir bílgeymslu fylgir frágengin með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjarstýringu á hvert stæði.
 • Hjóla- og vagnageymsla
 • Steyptir innveggir í hjóla- og vagnageymslu eru hreinsaðir slípaðir og málaðir. Gólf eru slípuð og máluð.
  Loft eru hreinsuð slípuð og máluð. Gipsloft er að hluta í geymslu.
 • Sorp og sorpgeymsla
 • Sorpgeymsla er staðsett úti og eru veggir með múrfiltun og málaðir. Gólf er steypt og slípað.
 • Frágangur utanhúss
 • Klæðning og einangrun
 • Húsið er einangrað að innan og pússað. Veggir úti eru pússaðir með steiningarlími og málaðir. Einstaka fletir eru timburklæddir. Kjallaraveggir og fleira eru múraðir beint á stein eða á einagrun, og eða tjargaðir einangraðir með drendúk eftir því sem við á úti
 • Þak
 • Þak er með tvöföldum eldsoðnum tjörupappa.
 • Svalir
 • Svalagólf eru steypt og slípuð og eða fílteruð. Svalahandrið eru úr áli og gleri frá Ál og Gler eða sambærilegt. Útiljós og rafmagnstengill er á svölum. Svalaloft eru steypt slípuð grunnuð og máluð. Þaksvalir er með eldsoðnum tjörupappa og gagnvörðu timburklæðningu
 • Gluggar
 • Gluggar eru álklæddir timburgluggar frá Berki. Opnanleg gluggafög fylgja frágengin, svo og allar úti- og svalahurðir að fullu frágengnar með þéttiköntum.
 • Lóð
 • Lóð er fullfrágengin með grasþökum og gróðri samkvæmt leiðbeinandi teikningu landslagsarkitekts. Stéttar næst húsi eru hellulagðar og snjóbræðslulögn í gangstíg framan við húsið samkvæmt teikningu. Bílastæði er malbikað eftir því sem við á. Allur lóðarfrágangur við húsið getur ekki endurspeglað að fullu teikningar lóðarhönnuða né samþykktar byggingarnefndateikningar arkitekts s.s gras, gróður, palla við íbúðir og allan annan frágang. Endanlegt útlit og allur frágangur lóðarinnar sem og aðlögun að næsta götum,byggingum og lóðarmörkum verður samkvæmt ákvörðun verkefnastjóra og verksjóra Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hverju sinni.


 • Hönnuðir
 • Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar).
  Verkfræðihönnun: NNE
  Raflagnahönnun: Umsjá
 • Byggingaraðili
 • Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

  Athygli skal vakin á því að Byggingarfélag Gylfa og Gunnars áskilur sér allan rétt til að gera útlits,efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur.
 • Afhendingartími
 • Íbúðir verða afhentar á tímabilinu des 2020. Sameign að utan og lóð verða afhent vorið 2021. Bílgeymsla verður afhent í des 2020.
  Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hluta í henni að ósk kaupanda geta haft áhrif á afhendingartíma til seinkunnar.

  Sýna alla lýsingu
  Reikna lán
  • Brunabótamat0 kr.
  • Fasteignamat5.540.000 kr.
  • Áhvílandi0 kr.
  • Skráð18. okt. 2020
  • Flettingar178
  • Skoðendur139
  • 116 m²
  • 4 herbergi
  • 1 baðherbergi
  • 2 svefnherbergi
  • Sameiginl. inngangur
  • Bílskúr
  • Verönd
  • Þvottahús

  Lánareiknir: 79.000.000 kr. ásett verð
  Veljið upphæð útborgunar og lánstíma í árum.
  Lántaka: 63.200.000 kr.
  Fyrsta eign:
  Útborgun: 15.800.000 kr.
  Lánstími: 40 ár


  Senda fyrirspurn vegna Lundur, 200 Kópavogur

  Verð:79.000.000 kr. Stærð: 116 m² Tegund:Fjölbýlishús Herbergi: 4
  Captcha

  * Það sem er stjörnumerkt verður að fylla út til þess að skráning verði tekin gild.

  Fasteignasalan TORG

  Sími: 5209595
  torg@fstorg.is
  fstorg.is

  Fasteignasalar innan Félags fasteignasala
  Þorsteinn Gíslason
  Dórothea E. Jóhannsdóttir
  Sigurður Gunnlaugsson
  Berglind Hólm Birgisdóttir
  Árni Ólafur Lárusson
  Þóra Þrastardóttir

  Eignin var skráð 18 október 2020
  Síðast breytt 18 október 2020

  Senda á vin eignina Lundur, 200 Kópavogur

  Verð:0 kr. Stærð: 116 m² Tegund:Fjölbýlishús Herbergi: 4
  Captcha

  * Það sem er stjörnumerkt verður að fylla út til þess að skráning verði tekin gild.

  Fasteignasalan TORG

  Sími: 5209595
  torg@fstorg.is
  http://fstorg.is

  Fasteignasalar innan Félags fasteignasala
  Þorsteinn Gíslason
  Dórothea E. Jóhannsdóttir
  Sigurður Gunnlaugsson
  Berglind Hólm Birgisdóttir
  Árni Ólafur Lárusson
  Þóra Þrastardóttir

  Eignin var skráð 18 október 2020
  Síðast breytt 18 október 2020

  Senda ábendingu á Fasteignir.is

  Captcha

  Nýtt! Náðu í appið fyrir iPhone símann þinn.

  Fasteignir.is

  Available in the App Store